YERDEN ISITMA TASİSATI

Döşeme üzerindeki şap içine, belli aralıklarla döşenen borulardan düşük sıcaklıkta su geçirilerek yapılan ısıtma şeklidir. Bazı özel uygulamalarda boru yerine, elektrikli ısıtıcı kablo ve levhalar kullanılmaktadır.

Yerden ısıtma ile ilgili mekanik tesisat hesapları, değişkenlere bağlı olarak, ışıma ve taşınım ile aktarılan ısı miktarlarını ve kanatçık verimlerinin hesaplandığı bir dizi ısı transferi formülleriyle yapılır. Optimum sonucun bulunması için değişkenler sürekli değiştirilerek sonuçlar gözden geçirilir.

Yerden ısıtma tesisatında, değişik boru döşeme şekilleri vardır. Odanın gometrisi, dış cepheye bakan duvar ve pencereler döşeme şeklinde etkili olurken genelde birkaç döşeme şekli kullanılmaktadır. Döşenen borular arası mesafe (modül) azaldıkça borunun kanatçık verimi ve boru içinde dolaşan ortalama su sıcaklığıda azalır, modül arttıkça borunun kanatçık verimi ve boru içinde dolaşan ortalama Yerden Isıtma Tesisatısu sıcaklığıda artar. 

Diğer ısıtma sistemlerinden farklı olarak, yerden ısıtma tesisatında ısı mahale büyük oranda (%60 ve üstü) ışıma ile yayılır. Bundan dolayı düşük mahal sıcaklıklarında bile konforlu ısınma sağlanmış olur.

Isıtmanın büyük oranda (%60 ve üstü) ışıma ile yapılması, yerden insanın boy mesafesinde sıcaklık farkının az olması, mahalin her noktasında homojene yakın sıcaklık dağılımının olmasından dolayı yerden ısıtma sistemi diğer ısıtma sistemlerine göre çok daha konforludur.

Yerden ısıtma tesisatı düşük sıcaklıklarda çalıştığı için yoğuşmalı doğalgaz kazanları ile yüksem verim sağlanmaktadır. Yoğuşmalı kazan kullanılan ısıtma sistemlerinde, dönüş sıcaklığı ne kadar düşük olursa, sistem o kadar verimli çalışmaktadır. Doğalgaz yandığında büyük oranda su buharı oluşur. Doğalgazlı ısıtma sistemlerinde, kazan dönüş suyu sıcaklığı 50°C nin altına düştüğünde, baca gazı içindeki su buharı yoğuşmaya başlar. Yoğuşan su buharı ile suyun buharlaşma gizli ısısı ısıtma sistemine kazandırılmış olur.