PİS SU TESİSATLARI

Kanalizasyon boruları, atık su tesisatı borularının döşenmesi tecrübe gerektiren bir iştir. Yani bu boruları döşeyen ustanın aynı zamanda eski kanalizasyon borularını tamir eden bir usta olması gerekir. Arızalı boruların tadilatında boruların arızalarını, arızanın kaynağını, arızaya sebep olan önem arz ettiği için yeni boru döşenirlen veya mevcut boru değiştirilirken bir takım hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir : 

Borunun Çapı;  Bina içinden yada bina dışından gelen atık sular ana rögarda toplandıktan sonra bu borudan geçerek şehir kanalizasyon borusuna bağlanır. Bina içerisinden ve çevresinden gelen atık su boruları bu boru ile şehir kanalizasyon sistemine bağlanır Bu yüzden burada kullanılacak borunun çapı bina tesisatında kullanılan en büyük çaplı boru olmalıdır.

Borunu eğimi;  burada kullanılacak boruya verilecek eğim kurutabildiği kadar yüzde 6’yı da geçmeyecek şekilde yüksek olmalıdır. Bina atık su borusunu rögara bağlandığı nokta belediyenin hattından yukarı seviyede olması gerekir. Aksi durumda kanalizasyon binamıza geri basabilir. Düz yerleşim yerlerinde bazen bu kurallara uyulmaz, çünkü atık su borusunun yüksekten bağlanması ve ya atık su borusuna yüksek meyil verme imkânı her zaman olmayabilir. Böyle yerlerde minimum ölçüler verilerek kanalizasyon bağlantısının yapılması sağlanır. Kanalizasyon suyunun geri basmasını engellemek için de ana rögara çekvalf monte edilir.

Borunun Cinsi: atık su borusunun ana rögardan şehir kanalizasyon hattına kadar olan kısmında Korige Boru, Küng yani beton boru ve Pimaş diye tabir ettiğimiz sert plastik boru kullanılır. Bu borulardan üçü de tercih edilebilir. Burada tercih ederken neye dikkat edeceğimiz değil de tercih ettikten sonra döşenmesinde nelere dikkat edeceğimiz önemlidir. Eğer korige boru kullanılacaksa kanalın çökmemesi için derin kazılmalı, küng kullanılacaksa bağlantı noktaları betonla iyi kapatılmalıdır. Ağaç kökleri suya ulaşmak için beton borunun boşluk kısımlarından girer ve borunun tıkanmasına neden olur. sert plastikte ise boru döşendikten sonra  üzerine ince kum konulması gerekir. Taş yada her hangi bir sert cisimin gelmesi durumunda sert plastik borunun çatlamasına neden olabilir.

Bağlandığı nokta; atık su borusu şehir kanalizasyon borusuna değil de belirli aralıklarla yapılmış olan rögarla bağlanmalıdır. Rögar bağlanırken bina atık su borusunu çıkışı şehir kanalizasyon borusundan yukarıda olmalıdır.

Boru rögara değil de zorunlu sebeplerden dolayı beton boruya bağlanırsa Binanın kanalizasyon ana borusu belediyenin borusuna bağlanırken boru fazla uzatılmamalıdır.  uzatılan Borunun uç kısmında biriken katı malzemeler zamanla tıkanmalara sebebiyet verir, kısa olması durumunda ise ilerleyen zamanlarda pis su sızması meydana gelir.

Enerji Gas pis su tesisatı borusu döşeme ve değiştirme işlemlerini uzman kadrosuyla garantili ve uygun fiyata yapmaktadır.